بازدید از کارگاه پرورش قارچ صدفی خانگی

شنبه 5 آبان 1397

اخبار

به منظور حمایت از دانشجوی کارشناسی فعال در پرورش قارچ صدفی که در نظر دارد زمینه پرورش آسان آنرا به صورت خانگی ترویج دهد، بازدیدی توسط مدیر مرکز رشد و مشاوران این مرکز از کارگاه نامبرده بعمل آمد. آقای سیدحسین بنی هاشمی دانشجوی کارشناسی رشته زراعت دانشگاه کارگاه بسته بندی و غنی سازی کمپوست را در بسته های کوچک در کارگاه خود در شهر کردکوی راه اندازی نموده و در نظر دارد با حمایت مرکز رشد دانشگاه نسبت به ترویج و فراگیر نمودن این طرح اقدام نماید.

تصویر 1

تصویر 2

بازدید این خبر : 324

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   اولین کارگاه ملی پرورش زالو توسط واحد فناور پارس زالو تندیس

جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان