کسب رتبه سوم ایده برگزیده سومین جشنواره ملی شتاب توسط واحد فناور مرکز رشد

يكشنبه 3 دي 1396

اخبار
دکتر علیرضا صادقی ماهونک عضو هیأت علمی دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مدیر عامل واحد فناور مرکز رشد موفق به کسب رتبه سوم ایده برگزیده سومین جشنواره ملی شتاب شد.
بازدید این خبر : 306

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   امضای قرارداد استقرار وحمایت از دستاوردهای علمی

جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان