شرکت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه در هجدهمین نمایشگاه بین المللی پژوهش و فناوری تهران

چهارشنبه 6 دي 1396

اخبار

مرکز رشد دانشگاه با عرضه محصولات و تولیدات واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه در نمایشگاه تهران از تاریخ 96/9/22 لغایت 96/9/26 حضور فعال و چشمگیری داشت و مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.

تصویر 1:

تصویر 2:

 

بازدید این خبر : 403

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   امضای قرارداد استقرار وحمایت از دستاوردهای علمی

جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان