بازدید معاونین محترم وزارتخانه از غرفه مرکز رشد دانشگاه در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی پژوهش و فناوری

چهارشنبه 6 دي 1396

اخبار

در نمایشگاه بین المللی هفته پژوهش و فناوری کشور که از تاریخ 96/9/22 لغایت 96/9/26 در تهران برگزار گردید جناب آقای دکتر مسعود برومند معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارتخانه و همچنین جناب آقای دکتر خسرو پیری مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی امور فناوری از جمله مسئولین بازدید کننده از غرفه مرکز رشد دانشگاه بودند. در این بازدید که دستاوردهای واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به نمایش گذاشته شده بود مورد توجه بازدیدکنندگان و مسئولین پژوهشی وزارتخانه قرار گرفت.

تصویر 1:

تصویر 2:


 

بازدید این خبر : 554

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   اولین کارگاه ملی پرورش زالو توسط واحد فناور پارس زالو تندیس

جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان