بازدید از شرکت دانش پژوهش فجر

چهارشنبه 18 بهمن 1396

اخبار

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به همراه مدیر مرکز رشد و مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه جهت بررسی امکانات و تجهیزات برودتی شرکت دانش پژوهش فجر که در زمینه سیستم های زنجیر سرد و برودتی فعالیت می کند بازدید نمودند. این بازدید به منظور تأمین تجهیزات و ملزومات برودتی جهت فعالیت های پژوهشی و بیوتکنولوژی دانشگاه صورت گرفته است.

تصویر 1:

تصویر 2:

بازدید این خبر : 610

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   اولین کارگاه ملی پرورش زالو توسط واحد فناور پارس زالو تندیس

جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان