بازدید از کارگاه تولید کیک وکلوچه رژیمی زربین وابسته به مرکز رشد دانشگاه

يكشنبه 2 ارديبهشت 1397

اخبار

کارگاه تولید کیک وکلوچه رژیمی زربین وابسته به شرکت شیرین سلامت زربین از واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه می باشد و در زمینه تولید انواع شیرینی جات و محصولات غذایی فعالیت می نماید به منظور بررسی شرایط موجود ونظارت بر نحوه انجام امور بازدیدی در روز پنج شنبه 30فروردین توسط آقای دکتر هاشمی مدیر مرکز رشد دانشگاه از کارگاه مذکور صورت گرفت و راهکارهای توسعه ورشد واحد مورد ارزیابی قرار گرفت

تصویر 1:

تصویر 2:

بازدید این خبر : 446

لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در اخبار:
   اولین کارگاه ملی پرورش زالو توسط واحد فناور پارس زالو تندیس

جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان