اخبار

RSS Feedبازدید از کارگاه پرورش قارچ صدفی خانگی
بازدید از مرکز کشت بافت هیرکان
برگزاری جلسه مشترک و هم افزایی مرکز رشد و مرکز کارآفرینی دانشگاه
بازدید از کارگاه تولید کیک وکلوچه رژیمی زربین وابسته به مرکز رشد دانشگاه
بازدید از پارک علم و فناوری استان
بازدید از شرکت دانش پژوهش فجر
اولین کارگاه ملی پرورش زالو توسط واحد فناور پارس زالو تندیس
بازدید معاونین محترم وزارتخانه از غرفه مرکز رشد دانشگاه در هیجدهمین نمایشگاه بین المللی پژوهش و فناوری
شرکت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه در هجدهمین نمایشگاه بین المللی پژوهش و فناوری تهران
کسب عنوان برتر شرکت دانش بنیان افق سبز استرآباد در مراسم نکوداشت هفته پژوهش و فناوری دانشگاه
کسب عنوان برتر شرکت دانش بنیان زیست فناوران غذاهای فراسودمند در مراسم نکوداشت هفته پژوهش و فناوری دانشگاه
کسب رتبه سوم ایده برگزیده سومین جشنواره ملی شتاب توسط واحد فناور مرکز رشد
انتخاب مدیرعامل شرکت فناور غذاصنعت پژوه به عنوان پژوهشگر برگزیده کشور
کسب رتبه سوم توسط شرکت دانش بنیان افق سبز استرآباد در جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت
جلسه ارزیابی استانی شرکتهای دانش بنیان
جلسه ارزیابی استانی شرکتهای دانش بنیان
بازدید از کارخانه تولید محصول واحد فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه
اولین جلسه هم اندیشی مراکز رشد استان گلستان
سومین جشنواره شتاب ملی
بازدید از گلخانه جدید خوابگاه حضرت زینب (س)صفحه << | 1 | 2 | 3 | >>

جستجومرکز رشد واحدهای فناوری | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان